LAILA TAFUR "Monstruo"

Antic Teatre - Espai de creació Com arribar

Esdeveniment tancat

Descripció

CATALÀ

Fátima Miranda diu en una entrevista: “Reivindico el gruñido, el grito, el llanto. Reivindico la condición presintáctica del lenguaje”. De la mateixa manera, Laila Tafur reivindica el monstre com a forma natural de la dansa. 

No sap ben bé què significa ser Laila Tafur. Sap que li agradaria ser lliure, completa, total. Sap d’on prové en termes físics i geogràfics. A vegades es pregunta què en pensen d’ella les altres dones. És tímida i no ho porta gens bé, alguns cops es posa vermella i li fa molta ràbia. Li agrada la gent i detesta a la gent. Li agrada anar sola, però li fa llàstima sentir-se sola. És la Laila, mig nena, mig dona, mig home. A Monstruo la dansa es produeix per la fricció entre el significat i la carn. Aquesta fricció crea forma, informa. Com Fátima Miranda, vol reivindicar allò innombrable com a estat natural de la dansa. Allò indefinit com a virtut, allò deforme com a bellesa. Ens vol explicar la història de com la carn s’escapa de ser anomenada.

CASTELLANO

Fátima Miranda dice en una entrevista: “Reivindico el gruñido, el grito, el llanto. Reivindico la condición presintáctica del lenguaje”. Como ella, yo reivindico el monstruo como forma natural de la danza.

Soy Laila, eso lo sé, pero no sé qué significa. Sé lo que me gustaría ser: libre, completa, total. Sé de dónde vengo en términos físicos y geográficos, Granada y mi madre y mi padre. Salir de ahí es muy difícil. No sé cómo se me ve, me lo pregunto a veces. No sé qué piensan de mí otras mujeres, quizá una mezcla de particularidad bonita y ser erróneo. Soy tímida y no sé llevarlo, a veces me pongo roja y me da mucha rabia, me pregunto por qué será. Me gusta ir sola pero sentirme sola me da pena. Soy Laila, medio niña, medio mujer, medio hombre.

La danza se produce por la fricción entre el significado y la carne. Esa fricción crea forma, informa. Como Fátima Miranda, reivindico lo innombrable como estado natural de la danza. Lo indefinido como virtud, lo deforme como belleza. Quiero contar la historia de cómo la carne escapa a ser nombrada.

ENGLISH

In an interview, Fátima Miranda once said: "I stand for grunting, shouting, wailing. I am for the pre-syntactic condition of language". Like Fátima, I stand for the monster as a natural aspect of dance.

I am Laila, I know that much, but I don't know what that means. I know what I'd like to be: free, complete, total. I know where I come from in physical and geographical terms: Granada, and my mother and father. Moving on from that is hard. I don't know how people see me, sometimes I wonder. I don't know what other women think of me, perhaps a mix of attractive peculiarity and mistaken being. I'm shy and I don't know how to handle that, sometimes I blush and that drives me crazy, I wonder why that is. I like to be alone but feeling lonely makes me sad. I'm Laila, half child, half woman, half man. 

Dance is created from the friction between meaning and flesh. That friction creates form, informs. Like Fátima Miranda, I stand for the unnameable as a natural state of dance. That which is undefined as a virtue; that which is deformed as beauty. I want to tell the story of how flesh avoids being named.


1 opinions

5.0 / 5
Gianluca

No podía dejar de mirar sus movimientos rítmicos !! Un monstruo delicado y perfecto! Gracias

29/07/2017 25/07/2017
Carregar més opinions

Com arribar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organitzat per

Antic Teatre

Veure més