Habitual Video Team - Festival INFLUX 2017 [vídeo a escena]

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?

Evento cerrado

Descripción

CATALÀ

Quarta edició del festival INFLUX [vídeo a escena], que vol potenciar els creadors que utilitzen el vídeo i el món digital com a eina fonamental d’expressió artística en les seves propostes escèniques. Abraça la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers o creadors escènics que es mouen en els espais fronterers i híbrids. INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció als creadors locals vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, i vol contribuir a oferir una visió polièdrica sobre la diversitat de la creació contemporània.

CASTELLANO

Cuarta edición del festival INFLUX [vídeo a escena], que quiere potenciar a los creadores que utilizan el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística en sus propuestas escénicas. Abarca el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers o creadores escénicos que se mueven en los espacios fronterizos e híbridos. INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a los creadores locales vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión en Cataluña, y quiere contribuir a ofrecer una visión poliédrica sobre la diversidad de la creación contemporánea.

ENGLISH

This is the fourth edition of INFLUX festival [video on stage], which promotes artists who use video and digital media as an integral aspect of artistic expression in their stage proposals. The festival includes works by visual artists, musicians, poets, dancers, performers and theatrical creators who work in the in-between spaces. INFLUX aims to become an established platform providing visibility for local creators from Barcelona and Catalonia, and to help provide a multifaceted vision of the diversity that exists in contemporary creation.

[+ info]

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más