ElèctroX Big Brother

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?

Evento cerrado

Descripción

CATALÀ
ElèctroX Big Brother és una metàfora performativa al control de la societat del temps actual i d’un futur immediat. Ja va ser profetitzat aquest present per George Orwell a la seva obra 1984 fa gairebé 100 anys, avui en dia és una realitat indiscutible. El control dels ciutadans mitjançant internet, les videocàmeres de seguretat, les notícies falses, els ciberdocuments, el control de les nostres compres o els nostres moviments per la ubicació dels telèfons mòbils, que són cada vegada més, ens porta més que mai cap a un futur que retalla les nostres llibertats fins a límits impensables des de fa molt pocs anys. 

CASTELLANO
ElèctroX Big Brother es una metáfora performativa al control de la sociedad de los tiempos actuales y de un futuro inmediato. Ya fue profetizado este presente por George Orwell en su obra 1984 hace casi 100 años, hoy en día es una realidad indiscutible. El control de los ciudadanos por internet, las videocámaras de seguridad, las noticias falsas, los ciberdocumentos, el control de nuestras compras o nuestros movimientos por la ubicación de los teléfonos móviles, que son cada vez más, nos lleva más que nunca hacia un futuro que recorta nuestras libertades hasta límites impensables hace muy pocos años. 

ENGLISH
ElèctroX Big Brother is a performed metaphor about how society is controlled in the present day and will be in the immediate future. George Orwell predicted this situation almost 100 years ago in 1984; today it's an undeniable reality. Citizen control through the internet, security cameras, fake news, cyberdocuments, the monitoring of our shopping habits or tracking our movements via ever more ubiquitous mobile phone locators, take us ever closer towards a future that constricts our freedoms in a way unthinkable not so very long ago.  

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más