Large 03

La Poderosa

La Poderosa és un espai de creació, investigació i agitació cultural La Poderosa és un espai que dóna suport a la creació, que acull allò emergent i que al mateix temps és contenidor i suport de tot allò que ja no ho és. Un espai com a ventre fèrtil, que potencia projectes d'investigació al voltant dels llenguatges del cos. Un espai per a la proximitat que fomenta la relació entre artistes i pú Ver más lic, que porta a terme comissariats i que genera marcs d'exhibició específics per a pràctiques individuals i col·lectives. Un espai que conté el créixer, l'engreixar-se i el menjar on compartir tot allò que sembla impossible en altres llocs i contextos. Un espai que practica la resistència a través del qüestionament continu de la situació afectiva, social, política i cultural que l'envolta, intentant generar noves metodologies de treball que fomenten l'empatia i l'escolta de les realitats i necessitats presents dels artistes i del públic en general.
  • Síguenos