ENTRADES

Sonasmall

GENERAL . Anticipada 10- taquilla 12a excepció dels següents concerts:
Pere i el Llop – Espectacle familiar – Anticipada 5
• Taquilla 6
Bourbon 8• Taquilla 10
Balkan Paradise Orchestra – Anticipada 8• Taquilla 10

Adquisició d’entrades i abonaments a les o cines del ajuntament d’Amer, a cultura@amer.cat i al telèfon 622.33.72.55.

Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.

Si per causes de força major o altres degudament justi cades no pogués iniciar-se l’espectacle, l’organització podrà al seu criteri establir una nova data per a la cele- bració del mateix, en aquest cas seria vàlida aquesta mateixa entrada, o suspendre de nitivament l’acte, retornant l’import d’aquesta entrada en el termini de 15 dies des de la data de suspensió, pel procediment que l’organitzador consideri oportú. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació a causa de males condicions climatològiques amb perill evident per al públic o artistes, deguda- ment acreditat, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol, vagues i / o manifestacions o altres causes de força major no imputables a l’organitzador. No s’admeten devolucions ni canvis d’entrades.