Blanca Llum i Los Sara Fontán + Eli Gras

Blanca Llum i Los Sara Fontán + Eli Gras

Ver entradas
Blanca Llum i Los Sara Fontán + Eli Gras

Blanca Llum i Los Sara Fontán + Eli Gras

Centre Cívic La Sedeta. C/ Sicília 321. Ver mapa


Venta online cerrada.

Para más información pregunta al organizador del evento.

Los datos del organizador están en el apartado "Organizado por".

Descripción

La gracienca Eli Gras no només és una de les artistes més influents de l'underground barceloní de les darreres dècades i reconeguda a tot el continent europeu sinó que és un exemple perfecte de com el treball inter/multidisciplinar i autodidacte pot desembocar en projectes tan eclèctics com interessants i en una llarga carrera com a artesana del so o, com ho expressa ella mateixa, "especialista en ferreteria conceptual". Amiga de GTS des dels seus inicis, a l'OFF LEM 2020 Eli Gras torna amb un concert d'improvisació amb elements i enginys sonors construïts per ella mateixa. Una actuació de la vella escola, electroacústica, amb cables, aparells variats, pedals bàsics i sense ordinador. Una sessió diversa, radical i tova, desenfadada i narrativa, patafísica i tot el contrari, amb una aproximació interpretativa als elements propera a l'animisme.

Això són tres projectes artístics que s’estavellen entre ells i que es proposen, com a mínim, tres coses. En primer lloc, convocar el violí, els pedals, la percussió i la veu per fer-ne una barreja impertinent que no pensa abandonar la tendresa. En segon lloc, acollir la fragilitat dels àudios maldestres, de la comunicació diferida i de la precarietat virtual que ha sostingut, en temps de pandèmia, el diàleg entre la música de Sara Fontán i Edi Pou i la poesia de Blanca Llum Vidal. Per últim, encaminar-se al post-rock, a la clàssica contemporània i a l’amor a la brega per tal de fugir de la repetició i del confort com qui fuig d’una pena molt grossa o de la pesta.

---

La gracienca Eli Gras no solo es una de las artistas más influentes del underground barcelonés de las últimas décadas y reconocida en todo el continente europeo sino que también es un ejemplo perfecto de como el trabajo inter/multidisciplinar y autodidacta puede desembocar en proyectos tan eclécticos como interesantes y en una larga carrera como artesana del sonido o, como dice ella misma, "especialista en ferretería conceptual". Amiga de GTS desde sus inicios, en el OFF LEM 2020 Eli Gras vuelve con un concierto de improvisación con elementos y aparatos sonoros construidos por ella misma. Una actuación de la vieja escuela, electroacústica, con cables, cacharros variados, pedales básicos y sin ordenador. Una sesión diversa, radical y blanda, desenfadada y narrativa, patafísica y todo lo contrario, con una aproximación interpretativa a los elementos próxima al animismo.

Esto son tres proyectos artísticos que chocan entre ellos y que se proponen, como mínimo, tres cosas. En primer lugar, convocar el violín, los pedales, la percusión y la voz para hacer de ellos una mezcla importinente que no piensa abandonar la ternura. En segundo lugar, acoger la fragilidad de los audios torpes, de la comunicación diferida y de la precariedad virtual que ha sostenido, en tiempos de pandemia, el diálogo entre la música de Sara Fontán y Edi Pou y la poesía de Blanca Llum Vidal. Por último, poner rumbo al post-rock, a la clásica contemporánea y al amor a la lidia para huir de la repetición y el confort como quien huye de una gran pena o de la peste.

---

Gràcia-born Eli Gras is not only one of the most influential artists in the last decades Barcelona's underground and respected all over Europe but she's also an example of how inter/multidisciplinar and self-taught work can produce projects as eclectic as they are interesting and in a long career as a sound artisan or, in her own words, "specialist in conceptual ironmongery". A friend of GTS' since its beginnings, Eli Gras is back at OFF LEM 2020 with an improvisation concert with elements and sonic gear built by herself. An old-school show, electroacoustic, with wires, various machines, basic pedals and without computers. A diverse, radical and soft session, carefree and narrative, pataphysical and not, with an interpretative approximation to the elements that lies close to animism.

These are three artistic projects that collide and that propose themselves, at least, three things. In the first place, to call together violin, pedals, drums and voice to make an impertinent mix that won't forget tenderness. In the second place, to embrace the fragility of clumsy audios, of deferred comunication and of virtual precariousness that held on, in pandemic times, the dialogue between Sara Fontán and Edi Pou's music and Blanca Llum Vidal's poetry. In the last place, to set course to post-rock, to classical contemporary and to the love of fighting to run away from repetition and comfort as if they ran away from a great sorrow or from the plague.

En este caso el promotor no ha especificado la política de acceso a menores, si tienes cualquier duda te animamos a que te pongas en contacto directamente con él.

1 Opinión Ver opiniones

Opinión verificadaAsistió el 30/10/2020
Pospuesto por medidas covid
Pospuest por covid
Xavier Isern
1/11/2020

¡Compartir!

Organizado por

Gràcia Territori Sonor

Ver detalles