Carmelo Salazar - Programa doble: Fin del mundo B & Documento/a

Carmelo Salazar - Programa doble: Fin del mundo B & Documento/a

Ver entradas
Carmelo Salazar - Programa doble: Fin del mundo B  &  Documento/a

Carmelo Salazar - Programa doble: Fin del mundo B & Documento/a

Antic Teatre - Espai de creació. Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN. Ver mapa


Venta online cerrada.

Para más información pregunta al organizador del evento.

Los datos del organizador están en el apartado "Organizado por".

Descripción

>> Molt important: S'haurà de validar l'entrada a taquilla fins a 15 min abans de l'hora de l'espectacle. No es permet l'entrada a la sala un cop començat l'espectacle.
PER TAL DE FACILITAR QUE ES MANTINGUI LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT HEM REDUÏT EL NOSTRE AFORAMENT PERÒ ÉS IMPRESCINDIBLE QUE EL PÚBLIC ASSISTENT DUGUI LA SEVA MASCARETA.
Recorda que abans de venir a l'Antic Teatre i sempre en cas que prevegis la tornada al teu domicili habitual entre les 22h i les 23h, has de tenir a punt el teu certificat d'autoresponsabilitat. Pots tramitar-lo al següent enllaç: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

>> Muy importante: Se deberá validar la entrada en taquilla hasta 15 min antes de la hora del espectáculo. No se permite la entrada en sala una vez empezado el espectáculo.
PARA FACILITAR QUE SE MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD HEMOS REDUCIDOS NUESTRO AFORO PERO ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PÚBLICO ASISTENTE LLEVE SU MASCARILLA.
Recuerda que antes de venir a Antic Teatre y siempre en caso que preveas el regreso a tu domicilio habitual entre las 22h y las 23h, has de tener a punto tu certificado de autorresponsabilidad. Puedes tramitarlo en el siguiente enlace: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

>> Very important: You must validate the ticket at the box office until 15 minutes before the show time. It is not allowed to enter the room once the show started.
IN ORDER TO MAINTAIN THE SAFETY DISTANCE WE HAVE REDUCED OUR CAPACITY. IT IS ESSENTIAL THAT THE ATTENDING PUBLIC WEAR MASK.
Please be aware that if you think you may be returning home between 10 and 11pm at night, you need to be in possession of an own-responsibility certificate before coming to Antic Teatre. You can obtain one through the following link: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

CATALÀ
Fin del mundo B és una coreografia construïda sobre una partitura o patró zero. En ella encaro una nova manera de treballar amb el moviment, tornant al principi, buscant una nova superfície amb la que arribar a un altre fi i comportament, no només per tenir-sentir-produir un treball determinadament meu, també per renovar la meva capacitat d’inventar i construir amb efímers moviments abstractes. Potser buscant un nou estil o, simplement, un altre cos sense ball conegut.
Aquest treball s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de La Poderosa, Festival Sâlmon i La Granja (Tenerife).

Documento/a - Expuesto en el culo de un desgraciado. Les imatges d’un boig, un masoquista i un artista conceptual, em serveixen de justificació per parlar d’inspiració i apropiació, de l’estètica o patró d’una desgràcia que, reflectida fora de context, ofereix un bonic quadre, plaer fetitxe o acció. L’últim que dic a la peça, que no és el final del que faig, "Aunque yo sea pobre mi pensamiento es burgués, bueno, casi burgués, y esto es así porque un coreógrafo no puede ser proletario”.

CASTELLANO
Fin del mundo B es una coreografía construida sobre una partitura o patrón cero. En ella encaro una nueva manera de trabajar con el movimiento, volviendo al principio, buscando una nueva superficie con la que llegar a otro fin y comportamiento, no solo para tener-sentir-producir un trabajo determinadamente mío, también para renovar mi capacidad de inventar y construir con efímeros movimientos abstractos. Quizás buscando un nuevo estilo o, simplemente, otro cuerpo sin baile conocido.
Este trabajo ha podido realizarse gracias a la colaboración de La Poderosa, Festival Salmon y La Granja (Tenerife).

Documento/a - Expuesto en el culo de un desgraciado. Las imágenes de un loco, un masoquista y un artista conceptual, me sirven de justificación para hablar de inspiración y apropiación, de la estética o patrón de una desgracia que, reflejada fuera de contexto, ofrece un bonito cuadro, placer fetiche o acción. Lo último que digo en la pieza, y que no es el final de lo que hago, "Aunque yo sea pobre mi pensamiento es burgués, bueno, casi burgués, y esto es así porque un coreógrafo no puede ser proletario”.

ENGLISH
Fin del mundo B is a choreography built onto a blank score, or pattern. In it I investigate a new way of working with movement, returning to the beginning, looking for a new surface from which to arrive at a different ending and behaviour, not just in order to have/feel/produce a piece that is decisively mine, but also to renew my ability to invent and construct with ephemeral, abstract movements. Perhaps searching for a new style or just another body with no known dance.

This work has been made possible thanks to a collaboration between La Poderosa, Festival Salmon, and La Granja (Tenerife). 

Documento/a - Expuesto en el culo de un desgraciado. I use the images of a madman, a masochist, and a conceptual artist as an excuse to talk about inspiration and appropriation, of the aesthetic or pattern of a disaster that, reflected out of context, offers a pretty picture, fetishistic pleasure, or action. The last thing I say in the piece, which isn’t the end of what I do, is: “Although I may be poor, my thinking is middle-class, well, almost middle-class; and it’s like that because a choreographer can’t be working class.”

[+ INFO]

En este caso el promotor no ha especificado la política de acceso a menores, si tienes cualquier duda te animamos a que te pongas en contacto directamente con él.

¡Compartir!

Organizado por

Antic Teatre

Ver detalles