Távora Teatro Abierto

Event grid 2022 09 18 to roto

TO' ROTO

18 de setembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 09 22 2030  farsantes cartel

FARSANTES

22 de setembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 09 23 y 24 el mudejarillo  1

EL MUDEJARILLO JUAN DE LA CRUZ

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 09 23 y 24 yoga para koalas

YOGA PARA KOALAS

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 09 24 jorge el valeroso

JORGE EL VALEROSO

25 de setembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 7,00 €

Event grid 2022 09 29 2030 2030 esperando a godot

ESPERANDO A GODOT

29 de setembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 09 30 esto no es lo que era

ESTO NO ES LO QUE ERA

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 10 1 y 2 nonna

NONNA

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 10 21 y 22 2030 y 23 1930 la voix humaine poulenc

LA VOIX HUMAINE

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 10 28 2030 adela

ADELA

28 de outubro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid quej%c3%8do cartel 21 22

QUEJIO DE SALVADOR TÁVORA - ENTRADAS

29 de outubro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 15,00 €

Event grid 2022 2023 10 12 01 02 03 04 05 06 de donde vienes

DE DONDE VIENES?

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 8,00 €

Event grid 2022 11 04 el perro fiel  1

EL PERRO FIEL

4 de novembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 11 05 en la punta de la lengua  1   1

EN LA PUNTA DE LA LENGUA

5 de novembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 2023 11 01 03 05 06 nunca jamas 2

NUNCA JAMAS, EL MUSICAL

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 8,00 €

Event grid 2022 12 3 2030 y 4 1930 mashock cartel  1

MASHOCK

Varias datas

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 12 09 la lluvia amarilla

LA LLUVIA AMARILLA

9 de decembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 14,00 €

Event grid 2022 12 10 2030 y 11 1230 asas de papel 2  1

ASAS DE PAPEL

10 de decembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 8,00 €

Event grid 2022 12 16 2030 la olla 20.30

LA COMEDIA DE LA OLLA

16 de decembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €

Event grid 2022 12 17 2030 a viva voz

A VIVA VOZ

17 de decembro

TEATRO SALVADOR TAVORA (TEATRO TAVORA DE SEVILLA), SEVILLA

Dende 12,00 €