Compañía Ensalle - ARAR

Compañía Ensalle - ARAR

Go to tickets
Compañía Ensalle - ARAR

Compañía Ensalle - ARAR

Antic Teatre - Espai de creació. Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN. See map


Online sales are closed.

For more information please contact the organizer.

The organizer's data is in the "Brought to you by" section.

Description

>> Molt important: S'haurà de validar l'entrada a taquilla fins a 15 min abans de l'hora de l'espectacle. No es permet l'entrada a la sala un cop començat l'espectacle.

>> Muy importante: Se deberá validar la entrada en taquilla hasta 15 min antes de la hora del espectáculo. No se permite la entrada en sala una vez empezado el espectáculo.

>> Very important: You must validate the ticket at the box office until 15 minutes before the show time. It is not allowed to enter the room once the show started.

CATALÀ
Arar és una conseqüència del treball en continuïtat, de les peces que la precedeixen i dels territoris explorats i autoexplorats durant aquest temps, confluint en una barreja de llenguatges. Hi ha una insistència en la recerca del moment present, en la musicalitat dels cossos, la paraula i l’espai, que se superposen composant una sonoritat espacial. La peça està habitada per Raquel Hernández, Artús Rei i les intervencions de Pedro Fresneda.

CASTELLANO
Arar es consecuencia del trabajo en continuidad, de las piezas que la preceden y de los territorios explorados y auto-explorados en este tiempo, confluyendo en una mixtura de lenguajes. Hay una insistencia en la búsqueda del momento presente, en la musicalidad de los cuerpos, la palabra y el espacio, que se superponen componiendo una sonoridad espacial. La pieza está habitada por Raquel Hernández, Artús Rei y las intervenciones de Pedro Fresneda.

ENGLISH
Arar is the result of continuous work, with the preceding pieces and all the terrain explored and self-explored during that time coming together in a variety of forms of expression. Importance is given to the search for the present moment, and to the musicality of bodies, words and space, layered to compose a soundscape. The piece is inhabited by Raquel Hernández, Artús Rei and contains interventions by Pedro Fresnada.

[+ INFO]

The promoter has not specified underage access policy, if you have any question please contact directly with the promoter.

Share it!

Brought to you by

Antic Teatre

Details